Version0

Faba anl representantskapsval 2019

Röstningstjänsten är öppen från 1.11. kl. 9:00 -17.11 kl 23:59

Ange ditt besättningsnummer utan ett streck eller en ledande noll. PIN-koden du behöver anges i valbrevet som skickas till dig.

Mer information: www.faba.fi/vaalit eller tel +358 400 614 046 eller vaalit@faba.fi

Valet är nu stängt

Valet gick från 31 oktober 2019, 23:01 till 17 november 2019, 22:59